โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมจิตอาสา 23ต.ค.2563 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดพังสิงห์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ ทุ่งท่าลาดและอำเภอหัวไทร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา