โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12 มีนาคม 2564 การเข้าฐานในภาคเช้า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง ฐานกฏและคำปฏิญาณลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน