โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง ที่ผ่านมา30ต.ค.2563 ของนักเรียน โรงเรียนวัดพังสิงห์ เด็กๆตั้งใจทำมากแม้นจะไม่ได้ลอย เพราะผิดหลักศาสนาอิสลาม

กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทง