โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ความใส่ใจ การพัฒนาความใส่ใจในรายละเอียด อธิบายได้ ดังนี้

ความใส่ใจ การใส่ใจในรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญในตัวของมันเอง แต่ยังช่วยให้คุณมองได้อย่างแม่นยำมากขึ้นว่าภาพวาดนั้นเป็นอย่างไร คิดมากกว่าความแตกต่างที่มีขนาดเล็กที่สุดของโครงการ ไม่ลืมว่าทำไมพวกเขาเป็นเรื่องเป็นผลงานของการคิดเชิงระบบ ระบบนักคิดเห็นว่า แต่ละส่วนที่เคลื่อนไหวของความคิดริเริ่มมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรในการทำงานทั้งหมด ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นนามธรรมเล็กน้อย ลองดูในบริบทที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ทำไมการใส่ใจในรายละเอียดจึงเป็นหัวใจสำคัญของงาน สมาชิกในทีมแต่ละคนต้องมี “ความใส่ใจ” ในรายละเอียด เพื่อที่จะขยับเข็มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ข้อสรุปไม่ได้เป็นเพียงการเด้งออกจากโต๊ะเท่านั้น การดึงข้อมูลจากข้อมูลต้องมีการดึง แปลง และโหลดลงในเครื่องมือวิเคราะห์ การตัดสินใจทางธุรกิจใดๆ ที่คุณพบ คุณจะทำได้ดีขึ้นหากคุณทราบรายละเอียด แต่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับข่าวกรองธุรกิจเท่านั้น

การพิจารณาว่า เหตุใดการใส่ใจในรายละเอียดจึงมีความสำคัญในด้านอื่นๆ ของงาน ฝ่ายขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัท B2B การขายคือการสร้างความสัมพันธ์ ความใส่ใจในรายละเอียดทำให้สามารถจดจำชื่อที่หัวหน้าฝ่ายขายเป็นเด็กหรือสมาชิกในทีมได้ การได้รับเงื่อนไขของสิทธิ์ในสัญญาต้องใส่ใจในรายละเอียด การชี้นำที่ไม่ใช่คำพูดซึ่งนักวิจัยภาษากาย กล่าวว่า มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบของข้อความมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ความใส่ใจ

การตลาด แม้ว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ สามารถลดข้อผิดพลาดได้ แต่ก็ไม่ได้แทนที่การใส่ใจในรายละเอียดอย่างจริงจัง การพิมพ์ผิดจากการคัดลอกอีเมล คอยติดตามแนวโน้มของวัน และเปรียบเทียบคำหลักที่ตรงเป้าหมายสำหรับ SEO ล้วนเป็นที่สนใจของมนุษย์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพทำให้งานพื้นฐานเป็นอัตโนมัติ และเสียเวลา คุณประหยัดได้ โดยการดูให้ลึกลงไปในรายละเอียดของส่วนที่เหลือ

ทรัพยากรมนุษย์ การไม่ใส่ใจในรายละเอียด เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานกับผู้คนมากขึ้น การทำทุกอย่างอย่างถูกต้องโดยป้อนหมายเลขประกันสังคมในแบบฟอร์มประกันสุขภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า สมาชิกในทีมแต่ละคนได้รับเงินตรงเวลาต้องใส่ใจในรายละเอียด บุคลากรที่ไม่ใส่ใจในรายละเอียด อาจทำให้บริษัทฟ้องหรือมอบประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่พนักงานได้

การบัญชีและการรายงาน การใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่า การบัญชีการเงินที่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกอย่างจากการตรวจสอบ การพยากรณ์ทางการเงิน นักบัญชีต้องการความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อติดตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นักบัญชีต้องการความใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักลงทุน

การจัดการ เมื่อมองแวบแรก ความเป็นผู้นำอาจดูเหมือนพื้นที่ที่ภาพรวม มีความสำคัญมากกว่าการใส่ใจในรายละเอียด แต่รายละเอียดมักจะเป็นที่ที่สามารถทำการตั้งค่าได้ ผู้นำที่อยู่ห่างไกลจากกระบวนการในแต่ละวัน อาจพลาดโอกาสที่โอกาสที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซ่อนอยู่ ความใส่ใจในรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกบทบาทในบริษัท แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า คุณเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดหรือไม่

คุณเป็นคนรับผิดชอบหรือไม่ คนที่เน้นหัวเรื่องทำบางสิ่งที่ผู้ที่ไม่มีแท็กจะไม่ทำ แต่การที่คุณทำสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่า คุณมีความใส่ใจในรายละเอียดเสมอไป ตัวอย่างเช่น ทุกคนสามารถเลือกสำเนียงที่หนักแน่น และความจำที่ไม่ดีสำหรับใบหน้าได้ ฉันสังเกตเห็นว่าคนที่มีความสนใจในรายละเอียดสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มบางอย่าง หากมากกว่าครึ่งหนึ่งมีผลกับคุณ เป็นการดีที่คุณสามารถดูรายละเอียดได้ดี

การวิจารณ์ตัวเอง ผู้ที่มีความสนใจในรายละเอียด มักจะใช้ทักษะนี้กับตัวเอง ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป แต่ก็สามารถเป็นได้ คนที่วิจารณ์ตัวเอง มักจะมองหาวิธีปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ เมื่อมันกลายเป็นปัญหา เมื่อพวกเขาจดจ่อกับรายละเอียดมากเกินไป พวกเขาไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเอง รายละเอียดมากมาย ที่คนต้องเรียนรู้ที่จะเห็นความดีในตัวเอง

ฉลาดทางอารมณ์ในทำนองเดียวกันคนที่เน้นเรื่องหัวเรื่อง ก็สามารถรับรู้อารมณ์ของคนอื่นได้ดี พวกเขาจะสังเกตเห็นสัญญาณที่คนอื่นมองข้ามไปและพวกเขาเชื่อมโยงจุดต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า ความคิดและความรู้สึกของบุคคลนั้นเป็นอย่างไร ความสามารถนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในที่ทำงาน งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฮาร์วาร์ด รีวิวธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีสัดส่วนเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ ของความสำเร็จของผู้มีความสามารถสูง

สมเหตุสมผล คนที่มีเหตุผลจะคิดถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่ออนาคตได้ การจะผ่านสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้น ต้องใช้การคิดอย่างเป็นระบบ การเห็นผลลัพธ์ของทุกๆ การกระทำ การใช้ความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อดูภาพรวม โรคประสาท การใส่ใจในรายละเอียดมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เป็นลักษณะบุคลิกภาพ แต่มันมีประโยชน์อย่างชัดเจนในที่ทำงาน และสำหรับผู้ที่รู้วิธีรักษาลักษณะทางเครือญาติไว้เป็นอย่างดี

เช่น โรคประสาท ความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น และช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น คำถามคือ คุณจะฝึกความใส่ใจในรายละเอียดได้อย่างไร วิธีการฝึกความใส่ใจในรายละเอียด คุณอาจคิดว่า ไม่มีอะไรมากพอที่จะทำให้เป็นระเบียบมากขึ้น เป็นไปได้อย่างไร ที่จะมีสติมากขึ้นในสิ่งที่คุณเอาแต่นิ่งเฉย การไปที่ที่คุณมักจะไม่ไป สักวันหนึ่งลองไปทำงาน ถ้ามันไกลเกินไปให้ไปร้านขายของชำ ประเด็นคือต้องช้าลง และใส่ใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ

เมื่อคุณมักจะนึกถึงแต่จุดประสงค์ของตัวเอง คุณจะจมอยู่กับสิ่งที่คุณสังเกตเห็น แม้ว่าคุณจะใช้เส้นทางเดิมไป และกลับจากที่ทำงานเป็นเวลาหลายปี คุณจะเห็นบ้านที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน คุณจะได้ยินเสียงนกร้อง กลิ่นต้นไม้ และแม้กระทั่งสัมผัสถึงแรงกดที่เท้าของคุณ ซึ่งสร้างประสบการณ์ใหม่โดยสิ้นเชิง ลองนึกดูว่าการอ่านหนังสือเล่มโปรดของคุณซ้ำเป็นอย่างไร ครั้งที่สอง คุณสังเกตเห็น

การบอกล่วงหน้า ตัวละคร แรงจูงใจ และประเด็นเรื่องโครงเรื่องที่คุณไม่เห็นในตอนแรกที่อ่าน เนื่องจากคุณรู้ประเด็นหลักของโครงเรื่องอยู่แล้ว คุณจะสามารถใส่ใจในรายละเอียด ที่คุณไม่มีแบนด์วิดท์ในตอนแรกได้ การหยุดพักเป็นวิธีการสำคัญในการชะลอตัว โดยเฉพาะในที่ทำงาน เป็นเรื่องง่ายที่จะจดจ่อกับรายการลำดับความสำคัญจนลืมสังเกตความคิด และความรู้สึกของตัวเอง หากคุณมีเหงื่อออก เป็นเพราะคุณประหม่าเกี่ยวกับอะไรบางอย่างหรือเปล่า

การพัฒนาความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการสังเกตประสิทธิภาพงาน หากคุณต้องการมีสติมากขึ้น การตระหนักรู้ในตนเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด แฮ็กที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับวิธีประหยัดเวลาของคุณโดยใช้ Google ปฏิทินเพื่อนัดหมายด่วน วิธีนี้ทำให้คุณสามารถย่นเวลาการนัดหมาย ที่กำหนดเวลาไว้ได้โดยอัตโนมัติ 5 หรือ 10 นาที เพื่อเพิ่มช่วงพักต่อวัน การถอดโทรศัพท์ของคุณ เวลาอยู่หน้าจอมากเกินไป

อาจทำให้สมองลัดวงจรในลักษณะที่ทำให้มีสมาธิได้ยากขึ้น เมื่อคุณไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ คุณจะไม่สังเกตเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้น มากเท่าที่คุณจะสังเกตได้ เป็นไปได้ว่าคุณจะไม่สามารถหยุดใช้หน้าจอได้อย่างสมบูรณ์ ให้ตั้งนาฬิกาแบบไม่มีหน้าจอในช่วงเวลาสำคัญแทน ก่อนออกไปทำงานในตอนเช้า ก่อนการทดสอบครั้งใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณกำลังขับรถ เก็บสมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋าเสื้อ

การปรับปรุงความใส่ใจในรายละเอียดนั้นได้ผล แต่ไม่จำเป็นต้องเศร้าหมอง ฝึกสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ในพื้นที่ที่สับสน เกมอย่าง Where’s Waldo and I’m a Spy ซึ่งคุณสามารถเล่นออนไลน์ได้ฟรี จะช่วยให้คุณฝึกสายตาให้มองเห็นบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจงในภาพที่มีเสียงดัง การส่งมอบเป็นของแท้ คำชมเชยที่ไม่เหมือนใครที่ใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก

คำชมที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงคุณลักษณะเชิงบวกในคนที่มักไม่มีใครสังเกตเห็น ท้าทายตัวเอง ไปไกลกว่าคำชมเชยเช่น ฉันรักเสื้อสเวตเตอร์ของคุณ เป้าหมายของคุณแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายของคุณมีมารยาท ลักษณะบุคลิกภาพ วิธีคิดแบบที่มีแต่คนที่มีความใส่ใจในรายละเอียดอย่างจริงจังเท่านั้น ที่จะไม่สังเกตเห็น

 

บทความที่น่าสนใจ > ครอบครัว สไตล์ครอบครัวที่ดีที่สุด กลิ่นหอมของหนังสือ เสียงเงียบความสงบ