โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ร่วมทดสอบระดับชาติ โรงเรียนวัดพังสิงห์

ร่วมทดสอบระดับชาติ 24 มีนาคม 2564 นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผอ.ร.ร.วัดพังสิงห์ ควบคุมนร.ชั้นป.3 ร่วมทดสอบระดับชาติ NT

และ ร่วมต้อนรับท่าน ผอ.ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.1 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบร.ร.ชุมชนวัดหมน โดย ผอ.สมศักดิ์ เกษโร ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดหมน,รก.ผอ.เกวรินทร์ ทองพริก ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ และคณะกรรมการประจำสนามสอบ ให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ

ร่วมทดสอบระดับชาติ ร่วมทดสอบระดับชาติ ร่วมทดสอบระดับชาติ