โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ติดตามสอบถาม

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 23 มีนาคม 2564 นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผอ.ร.ร.วัดพังสิงห์ พร้อมด้วย ผบ.ร.ร.ในต.ท่าเรือและคุณครูร.ร.ชุมชนวัดหมน ต้อนรับ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน อาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สอศ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมคณะและนายสมิง

พระสงฆ์ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีฯ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 ติดตามสอบถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติม ร.ร.คุณภาพของชุมชน ตำบลท่าเรือ ณ ร.ร.ชุมชนวัดหมน ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล