โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติ งานของนางมาลีพันธุ์ ภูมา

เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติ งาน23 มีนาคม 2564 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้
นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รอง ผอ.สพป.นศ.1

นายบุญช่วย ทองเกียว ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕ และ
นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.1

เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติ งานของนางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังสิงห์ ในรอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ) ณ โรงเรียนวัดพังสิงห์ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ให้การเสนอแนะข้อมูลเพื่อการพัฒนา การศึกษาต่อไป

เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติ เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติ เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติ