โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการโรงเรียนสุจริต 11ก.ย.2563ครูโสภิดา เหมปาละ ครูธนพร เกิดทองมี พานักเรียนโรงเรียนวัดพังสิงห์ร่วม นำเสนอบทภาพยนตร์สั้น ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ความดีทำได้ไม่ยากโครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการโรงเรียนสุจริต