โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กรดอะมิโน อธิบายเกี่ยวกับการแปลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเมแทบอลิซึม

กรดอะมิโน

กรดอะมิโน การแปลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเมแทบอลิซึมทั่ … Read more