โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เสียง อธิบายเกี่ยวกับการปฏิเสธการได้ยินเสียงและไม่ชอบเสียงของตัวเอง

เสียง

เสียง การปฏิเสธเสียงของตัวเองเป็นปัญหาทั่วไป ซึ่งภาษาใน … Read more