โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ผิดพลาด วิธีการยอมรับตนเองกับข้อผิดพลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการปฏิบัติ

ผิดพลาด

ผิดพลาด  ยกตัวอย่างข้อผิดพลาดสำหรับใครบางคน การสักเป็นข … Read more