โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ภาพวาด วิธีการตีความภาพวาดของเด็ก การวาดภาพที่ดีด้วยเหตุผลหลายประการ

ภาพวาด บ่อยครั้งที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อภาพวาดของเด็กอย่างไ … Read more