โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

น้ำตาลในเลือด น้ำตาลในเลือดสูง หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น เป็นสัญญาณเตือนให้คุมน้ำตาล

น้ำตาลในเลือด

น้ำตาลในเลือด น้ำตาลในเลือดสูง หลังจากเริ่มเป็นเบาหวาน … Read more