โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ธาตุเหล็ก ภาวะเหล็กเกินเกิดขึ้นได้จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็ก โรคฮีโมโครมาโตซิส หรือ ภาวะเหล็กเกิน เป็นโรคท … Read more