โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ดาราศาสตร์ ทำความรู้จักกับรังสีเอกซ์ ศึกษาวัตถุท้องฟ้า

ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์ ทำความรู้จักกับเอกซเรย์ดาราศาสตร์ เป็นระเบีย … Read more