โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ความใส่ใจ การพัฒนาความใส่ใจในรายละเอียด อธิบายได้ ดังนี้

ความใส่ใจ

ความใส่ใจ การใส่ใจในรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญในตัวของมันเ … Read more