โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดข้อมือ มีข้อดีและแตกต่างจากประเภทอื่นอย่างไร

เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตรวจวัดความด … Read more