โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เมแทบอลิซึม วิธีหลักที่ร่างกายมนุษย์ใช้พลังงานอธิบายได้ ดังนี้

เมแทบอลิซึม เมื่อเวลาผ่านไป ความสวยงามของเราเปลี่ยนไปมา … Read more