โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ฝึกแมว อธิบายเกี่ยวกับวิธีการฝึกแมว และการทำความเข้าใจในพฤติกรรมของแมว

ฝึกแมว

ฝึกแมว การฝึกแมวบทเรียนควรสั้น จดจ่อกับคำสั่งเพียงคำสั่ … Read more