โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ไข้หวัดใหญ่ ผลการวิจัยผู้ป่วยที่เป็นโรคและการป้องกันตนเอง

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ ภายใต้การระบาดของไข้หวัดใหญ่จะป้องกันตัวเอง … Read more