โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ไตอักเสบ อธิบายเกี่ยวกับอาการของโรคไตอักเสบเฉียบพลันในเด็กและวิธีการรักษา

ไตอักเสบ

ไตอักเสบ โรคไตอักเสบเฉียบพลันในเด็ก ส่วนใหญ่เป็นภาวะเลื … Read more